Czy gra w golfa może być pasjonująca?

Na to pytanie szukali odpowiedzi uczniowie klasy 4b podczas lekcji wf.
Najpierw zapoznali się ze sprzętem do gry, podstawowymi zasadami, potem wykonali krótką rozgrzewkę z kijem do golfa i już byli gotowi do rywalizacji. Emocje z każdą chwilą były coraz większe. Każdy chciał zaliczyć trafienie do dołka w pierwszym uderzeniu. Ta sztuka udała się tylko nielicznym.
Zabawa była jednak przednia.