Czuwaj !

W naszej szkole powstaje grupa harcerzy i zuchów. Jesteśmy już po spotkaniu
z panią harcmistrz. Chętni uczniowie i rodzice dzieci proszeni są o przyniesienie zgód na przynależność do ZHP.