Czas na naukę empatii ! Przemocy trzeba przeciwdziałać !

W dniu dzisiejszym klasa 3b wraz w wychowawcą – panią Dorotą Rzeczkowską uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych pt. ,,Empatia, przeciwdziałanie przemocy”. Zajęcia prowadziła pani psycholog Monika Majdziak z Pracowni szkoleniowo – badawczej ,,Krokus”.
Empatia to zdolność do odczuwania stanów psychicznych drugiego człowieka, wczucia się w sytuację innej osoby. Jest to bardzo ważna umiejętność, która pozwala nam postępować według zasady ,,nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.