Ciekawskie pierwszaki :)

Pierwszoklasiści poznali już prawie wszystkie literki, więc czytają ze zrozumieniem, uczą się recytować wiersze i śpiewają tekst, a następnie tańczą do utworu. Pięknie malują i wycinają na zajęciach plastycznych i technicznych. Dziś odwiedziły pracownie: chemiczną i fizyczną, gdzie poznawali smaki

i zapachy, oraz geograficzną i biologiczną, gdzie wtajemniczali się w nauki przyrodnicze .