Ciasny, ale własny :)

Harcerze i zuchy z naszej szkoły wraz z opiekunami przygotowują harcówkę.
Dziękujemy za ogrom pracy włożony w przygotowanie ciasnego, ale własnego kącika.
Wszystko będzie gotowe  na pierwsze spotkanie 20. 02 . 2018 r.  o godz. 16. 30 !