Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty Zachęcamy do spróbowania swoich sił

Arkusze do egzaminu próbnego – język polski
Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-egzaminu-probnego-dla-osmoklasisty–jezyk-polski

oraz

Poniższe materiały będą dostępne w dniu 31 marca 2020 roku około godziny 9:00

https://www.cke.gov.pl/