„Burza w probówce”

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie wykonywali ćwiczenia na konkurs chemiczny:
– otrzymywanie monokryształów soli i cukru
Oraz przeprowadzili doświadczenie „burza w probówce” 🌩🧪