Budowanie samooceny

W dniu 9.06. 2018 r odbyły się zajęcia z psychologiem szkolnym dla klas 6-tych, których celem było budowanie samooceny oraz obrazu samego siebie. Zajęcia odbyły się w plenerze, co pomogło w uzyskaniu przyjaznej i swobodnej atmosfery, co sprzyjało z kolei – otwartemu wypowiadaniu się na swój temat . Uczniowie podczas zajęć mogli nauczyć się określać i nazywać swoje mocne i słabe strony.