Bierzemy udział w kampanii społecznej – „Mała książka – wielki człowiek”

http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/

Trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek ” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Pierwsza edycja projektu rozpocznie się w jesienią 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce, w których wszystkim pierwszoklasistom zostaną przekazane przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Zasady realizacji projektu:
Każda szkoła podstawowa otrzymuje nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców
i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet (Wyprawki będą docierać do szkół w październiku i na początku listopada).
Szkoła odpowiada za przekazanie pierwszoklasistom Wyprawek Czytelniczych w wybrany przez siebie sposób, np. podczas pasowania na ucznia lub podczas pierwszej wizyty w bibliotece. Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości przekazanie Wyprawek pierwszoklasistom miało uroczysty charakter.
Drogą mailową zostanie szkole przekazany pakiet materiałów (pomoce dla nauczycieli, pomysły na przekazanie książek). Te oraz inne materiały można znaleźć poniżej. Zachęcamy do korzystania.
Projekt jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów. Szkoły nie muszą zgłaszać swojego udziału w projekcie, nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Wyprawka Czytelnicza
„Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Promocją akcji zajmują się p. D. Grunsiok oraz p. Ł. Jamrozik