Apel „Tydzień z Kropelką Wody”

Dzisiaj w auli odbył się apel podsumowujący działania w szkole pod hasłem:

„Tydzień z Kropelką Wody”. Obecni na apelu byli, oprócz uczniów klas IV, V i VI, zaproszeni goście z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie

oraz pani dyrektor Elżbieta Wyderka.

Uczniowie klas czwartych wystąpili w krótkiej inscenizacji o wodzie, przekazując w ciekawy sposób jej znaczenie w różnych dziedzinach nauki.

Następnie zaproszeni goście wystąpili z prezentacją multimedialną informującą o pracy

w MPW i K, pozyskiwaniu czystej wody z osadników, nowoczesnym zapleczu i laboratorium.

Podczas spotkania goście wręczyli ufundowane przez zakład piękne nagrody rzeczowe uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym na plakat pt.: „Woda źródłem życia”.

Na zakończenie uczniowie z klasy I b, uczęszczający do świetlicy szkolnej, złożyli przyrzeczenie – wstępując do założonego w świetlicy KLUBU PRZYJACIÓŁ WODY  „KROPELKA”. Wszyscy członkowie klubu otrzymali pamiątkowe znaczki.

Nad przebiegiem apelu czuwały panie: Agnieszka Łydka i Małgorzata Sęk.