Apel podsumowujący I półrocze

Dzisiaj w szkole odbył się przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Klasa V a otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły za najlepsze wyniki w nauce! Gratulacje!!!!!
Pani dyrektor wręczyła rownież dyplomy i nagrody uczniom, którzy osiągneli sukcesy w konkursach szkolnych , miejskich i powiatowych!