Anonimowa skrzynka interwencyjna

W  trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne !
W  naszej szkole  działa anonimowa skrzynka interwencyjna.
Jest zamieszczona na 1 piętrze przy gabinecie dyrektora. Założona została
w celu zapobiegania zagrożeniom wśród naszych uczniów i aby wzmocnić
współpracę między rodzicami a szkołą.
( W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej
DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.
68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z
późn. zm. )