Akcja „Kręci mnie maj!”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w akcji rowerowej „Kręci Mnie Maj”. Jest to program aktywnościowy, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Akcja adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z
terenu gminy/miasta Będzin.

Regulamin akcji: tutaj

Zgoda na udział w akcji: Tutaj