XVIII Dzień Papieski

W niedzielę w Polsce jest obchodzony XVIII Dzień Papieski, w trakcie którego przypominane będzie nauczanie świętego Jana Pawła II. Przy kościołach, na ulicach miast i miasteczek wolontariusze zbierają pieniądze na stypendia dla młodych i zdolnych ludzi, które przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

„Promieniowanie ojcostwa” – to hasło obchodzonego w niedzielę w Polsce XVIII Dnia Papieskiego.

W kościele Niepokalanego Poczęcia N. M. P. w Będzinie-Łagiszy, do której przynależy Szkoła Podstawowa nr 9, wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na Fundację’ „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Papież Jan Paweł II – Gdy stał się biskupem, jego ojcostwo duchowe promieniowało na kapłanów. Traktował ich po synowsku, z wielkim oddaniem. Szczególnie swoje ojcostwo realizował podczas pielgrzymek, gdy poznawał kościoły lokalne, gromadził wokół siebie ludzi, oni rozpoznawali w nim ojca w ich przeżywaniu wiary, był dla nich autorytetem moralnym i duchowym

W ramach XVIII Dnia Papieskiego odbywa się też zbiórka na program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, który prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.