Z dziejów Będzina – 660 lat nadania praw miejskich – konkurs

25 kwietnia w auli szkolnej odbył się miejski konkurs historyczny pn.:
„Z dziejów Będzina -660 lat nadania praw miejskich” pod patronatem Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina.
Na konkursie gościliśmy pana Romana Goczoła -Naczelnika Wydziału Oświaty, pana Kamila Grymę – wice dyrektora Muzeum Zagłębia oraz panią dyrektor szkoły Elżbietę Wyderkę.
W iście królewskiej scenografii dwuosobowe drużyny z 7 szkół podstawowych, w strojach historycznych swoje powitanie zaprezentowały w języku staropolskim.
Forma przebiegu konkursu wiedzy o Będzinie była bardzo urozmaicona.
W pierwszej turze turnieju, pytania prezentowane na tablicy multimedialnej miały formę zamkniętą. Do treści pytań włączone były także dwie scenki sytuacyjne w wykonaniu uczniów klasy II a g. Zadaniem uczestników było zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi.

Druga tura pytań polegała na odpowiedzi ustnej do wylosowanych pytań znajdujących się na rysunku zamku, murze zamkowym i „kole fortuny” oraz przygotowanych pytań przez przybyłych nauczycieli historii.
W przerwie i na koniec turnieju zespół taneczny Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin zaprezentował wszystkim tańce dworskie i plebejskie. Tancerze zaprosili także do nauki tańca uczestników konkursu. Zaproszeni goście, powołani do jury, mieli bardzo dużo pracy.
Po podliczeniu punktów turniej wiedzy historycznej wygrała drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 8.

Zwycięzcy uczniowie otrzymali w nagrodę „Voucher podarunkowy na pięciodniowy pobyt w PG DRAGON w Łebie” ufundowany przez firmę DRAGON z Dąbrowy Górniczej.

Drużyna z SP 1 zajęła II miejsce, III miejsce przypadło drużynie SP 4 a IV miejsce – drużynie z SP 10. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz piękne albumy książkowe ufundowane przez gospodarzy konkursu – Szkołę Podstawową nr 9.
Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju wiedzy otrzymali od głównego sponsora –
firmy DRAGON z Dąbrowy Górniczej, białe parasole i firmowe magnesy.
Nad przebiegiem miejskiego konkursu czuwały organizatorki, panie:
Małgorzata Sęk i Małgorzata Brzezińska.