MAŁA OJCZYZNA – SPOTKANIE Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM

Każdy człowiek ma swoją Małą Ojczyznę, czyli miejsce, gdzie się urodził, wychował i gdzie obecnie żyje. Każda mała ojczyzna ma swoją historię,kulturę i tradycje, które warto poznać. Wiedzę na temat historii swojej małej ojczyzny możemy czerpać na przykład
z książek, lokalnej prasy lub internetu, ale niezwykle interesujące są rozmowy z mieszkańcami. I dlatego na lekcji historii uczniów klasy IVc odwiedził specjalny gość – pan Marek Wieczorek, od urodzenia związany z Łagiszą, wieloletni radny naszej dzielnicy, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łagiszy. Zaproszony gość przybliżył uczniom historię naszej miejscowości, opowiedział o znanych łagiskich rodzinach,ciekawych miejscach, kultywowanych tradycjach, a także o realizowanych przedsięwzięciach, które miały na celu poprawę warunków życia mieszkańcom naszej dzielnicy.Przypomniał czasy, kiedy Łagisza była samodzielnym miastem. Podzielił się też swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. To wyjątkowe spotkanie niewątpliwie uatrakcyjniło lekcję o naszej Małej Ojczyźnie. Nie tylko pogłębiło wiedzę uczniów na jej temat, ale też rozbudziło ciekawość  i zainspirowało do poszukiwań.