RYTM…

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających, które prowadziła Pani Lidia Ściwiarska – nauczyciel muzyki naszej szkoły. Przedszkolaki grały na instrumentach, śpiewały,
a także poznawały nuty. Zajęcia z rytmiki bardzo podobały się przedszkolakom, które uwielbiają wszelkiego rodzaju zajęcia twórcze, które odbywają się w naszym oddziale.