Rok Marii Konopnickiej

Rok 2022 – rokiem Marii Konopnickiej.
Uczniowie z klasy 2 a czytali i recytowali wiersze poetki. Nauczyli się wybranego wiersza na pamięć Wykonali do niego  ilustracje.