Dzień pustej klasy – VIII a I b – plaża miejska :)

Uczniowie klas VIII naszej szkoły dołączyli do I LO
i wzięli udział w zajęciach wf na plaży miejskiej w ramach akcji: