Akcja zakładania budek lęgowych dla ptaków w parku przy naszej szkole , z UM Będzin .