Zajęcia informatyczne – przedszkolaki to potrafią!

Przedszkolaki uczestniczą w cyklu zajęć informatycznych. Dzieci nabywają umiejętności komputerowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Uczą się korzystania z komputera, kolorują obrazki oraz grają w gry edukacyjne oraz logiczne. Podczas zajęć w oddziale przedszkolnym korzystają także z tablicy multimedialnej oraz laptopa.