Ciekawa lekcja- „Mój świat-Raj”

Ciekawa lekcja- „Mój świat-Raj”

W klasach czwartych w dniach 15 i 16 września 2020 roku,
została przeprowadzone ciekawa lekcja „Mój wymarzony świat – Raj”.
Kontynuując jeden z kierunków Polityki Oświatowej :
„Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.”, który jest realizowany w naszej szkole. Dzieci mówiły o świecie, który chciałyby, aby istniał.
A ich głównymi zagadnieniami było, aby wymarzony świat charakteryzował się  brakiem wojen, cierpienia,  aby ludzie się szanowali, aby żyli w miłości i pokoju.
Dzieci również zwróciły uwagę na ważny aspekt dobrego świata jakim jest ekologia i poszanowanie środowiska.
Zadaniem dzieci było narysowanie wymarzonego świata – zwanego rajem.
A poniżej efekty ich pracy !!