Stypendium socjalne, stypendium naukowe!

1 .
STYPENDIUM SOCJALNE
Termin składania wniosków o stypendium socjalne  do 15 września 2020 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dochód nie może przekraczać 528 zł netto na osobę.

2 .
STYPENDIUM NAUKOWE
Termin składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce do 30 września 2020 r.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i
zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami.

Wniosek składa rodzic ucznia w Urzędzie Miejskim w Będzinie.