Podziękowanie

Podziękowanie dla szkolno – parafialnego Wolontariatu
w szkole podstawowej nr 9 w Będzinie.
W roku szkolnym 2019/2020, opiekun szkolno – parafialnego koło wolontariatu, przeprowadził we wrześniu pierwsze spotkanie,
którego celem było zapoznanie nowych osób z działalnością wolontariatu.
Do koła wolontariatu, zapisało się 70 osób ze Szkoły Podstawowej nr 9 z klas 6-8.
Wolontariusze podpisali deklaracje wolontariusza.
Uczniowie klas ósmych, dostali na koniec nauki,
zaświadczenia o byciu wolontariuszem w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie.
W ramach działalności wolontariatu w roku 2019/2020,
główny nacisk kładziony został na wychowanie wolontariuszy do wartości.
Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za udział w akcjach,
prowadzonych na terenie szkoły i parafii.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w te akcje.
Czekamy na nowych Wolontariuszy w przyszłym roku