„MAŁY OKR” – ELIMINACJE MIEJSKIE

26 lutego w Szkole Podstawowej nr 9 odbyły się miejskie eliminacje do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”. W konkursie wzięli udział uczniowie będzińskich szkół podstawowych, przedstawiciele klas 1-3. Poziom konkursu jak zwykle był bardzo wysoki
i wyrównany. Oceniano dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji .
Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

kl. 1

1 miejsce – Jan Koryciński ze Szkoły Podstawowej nr 6
2 miejsce – Małgorzata Zięcina ze Szkoły Podstawowej nr 9
3 miejsce – Łucja Czech ze Szkoły Podstawowej nr 13

Wyróżnienie – Natalia Rabus ze Szkoły Podstawowej nr 2

kl.2

1 miejsce – Justyna Lisowska ze Szkoły Podstawowej nr 9
2 miejsce – Dominika Puc Szkoły Podstawowej nr 11
3 miejsce – Julia Cyranowska Szkoły Podstawowej nr 8

Wyróżnienie – Bartłomiej Poczęty ze Szkoły Podstawowej nr 10

kl.3

1 miejsce – Emilia Kwiecień ze Szkoły Podstawowej nr 13
2 miejsce – Konstancja Markowska Szkoły Podstawowej nr 9
3 miejsce – Hanna Wacławczyk Szkoły Podstawowej nr 8

Wyróżnienie – Gabriela Ciepał ze Szkoły Podstawowej nr 4

Nasze miasto  w Katowicach, w Regionalnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych „Mały OKR 2020, reprezentować będzie Jan Koryciński – uczeń klasy 1
ze Szkoły Podstawowej nr 6.