Informacja w sprawie opieki nad dziećmi w czasie strajku

Szanowni Państwo!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie informuje, że w wyniku braku
porozumienia w sprawie strajku nauczycieli i pracowników obsługi szkoła w dniu 8 kwietnia
2019 r. do odwołania nie będzie realizować zajęć dydaktycznych.
Dla rodziców, którzy nie są w stanie zabezpieczyć opieki swoim dzieciom w domu dyrektor
zorganizuje zajęcia opiekuńcze oraz żywienie zgodnie z deklaracjami.

Opiekę nad dziećmi pełnić będą: dyrektor szkoły, wicedyrektor, ksiądz i pani katechetka.
Ponadto instytucje kultury naszego miasta zaproponowały pomoc w postaci uruchomienia
różnego rodzaju zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, z których Państwa dzieci
będą mogły  skorzystać. Wykaz instytucji wraz z harmonogramem dostępny jest na stronie
internetowej szkoły: www. mzs4.bedzin.pl
oraz 

https://www.bedzin.pl/aktualnosc-3-2849-zajecia_dla_dzieci_podczas_strajku.html

W związku z tym, że nie jestem w stanie w dniach poprzedzających strajk
zaplanowany na 08.04.2019 r. do odwołania określić liczby pracowników, którzy będą mogli
sprawować opiekę nad uczniami proszę Państwa o zrozumienie i w miarę możliwości
pozostawienie dzieci w domach w okresie strajku.
Informacje dotyczące organizacji pracy placówki w okresie strajku można będzie
uzyskać pod numerem telefonu: 32 32-360-61-78, począwszy od dnia 08.04.2019 r.
od godziny 7.00 do 15.00.
Z poważaniem
Elżbieta Wyderka