zapisy do klasy pierwszej – informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. noblistów Polskich w Będzinie, informuje, ze trwają zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 .

Termin składania zgłoszeń ( dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ):

1.02.2019 – 22.03.2019 r.

 Termin składania wniosków ( dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ):

                                                                  1.03.2019 – 29.03.2019 r.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce:
rekrutacja 2019/2020 oraz w sekretariacie szkolnym.

W czasie ferii pełniony jest dyżur przez dyrektora i wicedyrektora.