Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne – komunikat
Od poniedziałku 18 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zajęcia rewalidacyjne w szkole zostaną zorganizowane za zgodą rodziców po podpisaniu oświadczenia.

Wytyczne GIS, MZ i MEN:
https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl