Szkolny system zgłoszeń IT

Aby usprawnić obsługę zgłoszeń i szybciej udzielić Ci pomocy, korzystamy z systemu obsługi zgłoszeń. Każdemu wnioskowi o wsparcie przydzielany jest unikalny numer zgłoszenia, za pomocą którego można śledzić postępy i odpowiedzi online. W celach informacyjnych zapewniamy kompletne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń serwisowych. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

LINK  pomoc.sp9.bedzin.pl