Świetlica

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2022/2023 czynna jest od poniedziałku do piątku
od godziny 7.00 do 16.00

RAMOWY PLAN DNIA:

7.00 – 8.45 – Przygotowanie uczniów do szkoły, zabawy w kącikach zainteresowań,
rozmowy indywidualne, sprawdzanie prac domowych

8.45 -10.30 – Zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy prowadzone
przez nauczycieli w grupach

11.50 – 12.40 – Powrót dzieci do świetlicy po lekcjach. Pomoc w odrabianiu prac
domowych

12:50-13:40 – Zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy prowadzone przez  nauczycieli w grupach

13.50 – 14.35 –  Gry i zabawy dydaktyczne i towarzyskie

14.40 – 16.00 – Gry i zabawy przy stolikach, zajęcia w kącikach zainteresowań,
oglądanie bajek na wideo, zajęcia komputerowe

Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział w projektach i programach edukacyjnych, korzystają z zajęć sportowych w hali i na świeżym powietrzu, organizują zbiórki baterii, zakrętek i in. Uczestniczą w zbiórkach charytatywnych oraz wspomagają edukację  dzieci z Afryki.

Nasza świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej treści, dostosowanej do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci. Są to zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem pracy, wg których pracuje świetlica:

PONIEDZIAŁEK: zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, pogadanki, czytanie

WTOREK: zajęcia ruchowe,

ŚRODA: zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne, zajęcia twórcze

CZWARTEK: zajęcia ruchowe, zajęcia twórcze i plastyczne, pogadanki, czytanie

PIĄTEK: zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia twórcze, zajęcia komputerowe

Świetlica posiada gry stolikowe, klocki, gry dydaktyczne, z których korzystają dzieci.
Wychowawcy świetlicy zapewniają chętnym dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji.
Gdy pogoda na to pozwala, świetlicowe zajęcia rekreacyjne odbywają się na placu zabaw oraz boisku szkolnym.