Święto drzewa – Zbliża się wielkimi krokami

W związku z tym klasa 7 kupiła drzewka i wsadziła w ogrodzie szkolnym . Przy okazji rozmawialiśmy o znaczeniu drzew, zmianach klimatycznych
i przeciwdziałaniu suszy . Celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska .