Samorząd Szkolny

                                                  Opiekunowie: Beata Dworak, Anita Machnik

Rzecznik Praw Ucznia : p. Jowita Czyż

Przewodniczący: kl. – VII-VIII i gimnazjum – Bartosz Turlej

Zastępczynie:

Oliwia Skrzela

      Karolina Leś      

Przewodnicząca: kl. IV – VI – Emilka Kidawa

Zastępczynie:

Paula Redel

Julia Wilkosz

 


W roku szkolnym 2018\2019 szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej : „ Samorządy mają Głos”. Koordynatorami akcji zostały panie: Beata Dworak i Anita Machnik.

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego :

Do głównych celów działalności SU należą:

 • Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 • Przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 • Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 • Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018\2019

Przeprowadzenie demokratycznych wyborów wśród uczniów w celu wybrania:

 • Przedstawiciela uczniów w osobie nauczyciela
 • Rzecznika praw ucznia
 • Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego zastępcy

Zadania

 • Współpraca z całą społecznością szkolną
 • Angażowanie uczniów w życie szkoły i współodpowiedzialność za jej funkcjonowanie.
 • Integracja młodzieży
 • Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez przygotowanie imprez i uroczystości.
 • Realizacja inicjatyw uczniowskich

Szczegółowy plan działań zostanie ustalony na pierwszym zebraniu nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl