Rada Rodziców

Aktualne konto 


PKO Bank Polski SA

89 1020 2498 0000 8902 0019 1411

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie

2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Kozak

Zastępca: Krzysztof Kapitan

Sekretarz: Krzysztof Dudziński

Skarbnik: Malwina Nowińska

Członek Rady : Karina Rubik