Nauczyciele

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 9
szkolnym 2018/2019

Nauczyciel  Przedmiot Uwagi
mgr Elzbieta Wyderka Geografia Dyrektor Szkoły
mgr Sylwia Latos Język polski Wicedyrektor Szkoły

Wychowawstwo kl. 7 C

mgr  Język polski
mgr Małgorzata Brzezińska Historia

mgr Barbara Karcz Informatyka  
mgr Jowita Czyż Język polski Wychowawstwo
5A
mgr Maciej Domagalski Wychowanie fizyczne  
mgr Dagmara Trzeciak-Segieta  Wychowanie fizyczne  
mgr Beata Dworak Język angielski

 

Wychowawstwo SP 4B
mgr Katarzyna Głowacz Religia  
mgr Teresa Gnatek-Widurska  Edukacja wczesnoszkolna

 

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA
mgr Dorota Grunsiok Nauczyciel wspomagający proces kształcenia  
mgr Ewa Gwiazda świetlica
Ireneusz  Hołubowicz Język niemiecki  
mgr Ewa Juszczyk Edukacja wczesnoszkolna,

 

 

Wychowawstwo
1 A
mgr Marta Kaczmarczyk  Matematyka

 

 Wychowawstwo kl. 6B
mgr Lidia Ściwiarska  Muzyka, chór  
mgr Janina Kleszcz fizyka, chemia
mgr Renata Zając  nauczyciel wspomagający  
mgr Mariola Łata  język polski, informatyka
mgr Agnieszka Łydka Przyroda, biologia, świetlica  wychowawstwo
kl. 6A
mgr Anita Machnik Język angielski                      Wychowawstwo
kl. 7 A
mgr Marzena Miarka Edukacja wczesnoszkolna Wychowawstwo
 kl.2A 
mgr Magdalena Migas  nauczyciel wspomagający  
mgr Radosław Migas  Technika, nauczyciel wspomagający  
mgr Jolanta Mosór świetlica
 mgr Dagmara Trzeciak-Segieta Wychowanie fizyczne  Wychowawstwo

kl. 6 b

 mgr Anna Dziuk-Sadłoń  Język polski   Wychowawstwo

kl. 6 a

mgr Przemysław Segieta Wychowanie fizyczne Wychowawstwo
8 a, 
 siatkówka
mgr Małgorzata Sęk  Wychowawca w świetlicy szkolnej  
mgr Ewa Sibielak Edukacja wczesnoszkolna Wychowawstwo
SP – II A
mgr Bożena Siwek-Brzezińska Przyroda, biologia  
mgr Marta Skubiszewska Wychowanie fizyczne  
ks. Dariusz Grojec Religia  
mgr Jolanta Teda Wychowanie fizyczne  
mgr Henryka Walkowicz matematyka
mgr Krzysztof Wątor  Wychowanie fizyczne  
mgr Ewa Majewska Wychowawca, oddział przedszkolny 
mgr Anna Witas Matematyka                                      
mgr Emilia Fonik Wychowawca oddział przedszkolny            
mgr Małgorzata Chwalba WOS, geografia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl