Nadal zbieramy dobrowolne datki dla chorej Oliwki . Kolejna akcja po zbiórce nakrętek i górze grosza .

Nadal zbieramy dobrowolne datki dla chorej Oliwki . Jest to kolejna akcja po zbiórce nakrętek i górze grosza .