Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka #GoBlue ?????????

Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka !

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Święto ma upamiętnić uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji
o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Polska, jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, aby przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Oto one:

Dziecko ma prawo do:

– prawo do życia i rozwoju

– prawo do tożsamości

– wychowywania się w rodzinie,

– adopcji,

– oświaty i nauki,

– kultury, wypoczynku i rozrywki,

– ochrony zdrowia i opieki medycznej,

– wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,

– godności, szacunku, nietykalności osobistej,

– dostępu do informacji,

– ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem

– prywatności, do wyrażania własnych poglądów

– równości,

Prawa socjalne dziecka:

– prawo do zabezpieczenia socjalnego,

– prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,

– prawo do odpowiedniego standardu życia,

– prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.