Dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w programie edukacyjnym z GANGIEM FAJNIAKÓW

Celem programu jest propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci.