Koła zainteresowań

SKS   ( 3 godziny –  p. M. Domagalski,

            3 godziny p. D. Trzeciak – Segieta,

            2 godziny  –  p. M  Skubiszewska),

koło teatralne 

                          po 2 godziny dla uczniów klas I – III  p. M. Miarka  i p. E. Juszczyk ),

koło artystyczne

1 godzina dla uczniów gimnazjum p. I. Niedziela

koło przyrodnicze ( 1 godzina  dla uczniów SP – p. A. Łydka),

koło komputerowe ( 1 godzina dla uczniów klas I – III SP – p. B. Karcz),

koło informatyczne ( 1 godzina dla uczniów klas IV – VII SP – p. Barbara Karcz),

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE  – p. A. Sadłoń  – WG HARMONOGRAMU

ZAJĘCIA KOREKCYJNE – p. I. Sroga – WG HARMONOGRAMU

Chór – p. L. Ściwiarska

Plastyka – K. Wiącek

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl