Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie
od 1 lutego 2022 roku do 21 marca 2022 roku

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

  • rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
  • krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
  • kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

 
Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej od 1 lutego do 21 marca 2022 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 marca do 25 marca 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 1 kwietnia 2022 r.
godz. 14.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej 8 kwietnia 2022 r.
godz. 14.00
Termin postępowanie uzupełniającego od 5 do 10 maja 2022 r.

 Dokumenty dotyczące zapisów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – docpdf
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej – docpdf
  3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole – docpdf
  4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły – docpdf
  5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem – docpdf
  6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa – docpdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl