Nauczyciele

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 9
szkolnym 2018/2019

Nauczyciel  Przedmiot Uwagi
mgr Elzbieta Wyderka Geografia Dyrektor Szkoły
mgr Sylwia Latos Język polski Wicedyrektor Szkoły

Wychowawstwo kl. 5 C

mgr I.Niedziela Język polski
mgr Małgorzata Brzezińska Historia
GIM kl. IIIB
mgr Barbara Karcz Informatyka  
mgr Jowita Czyż Język polski Wychowawstwo
GIM -III A
mgr Małgorzata Dawal Język angielski
mgr Maciej Domagalski Wychowanie fizyczne  
mgr Dagmara Trzeciak-Segieta  Wychowanie fizyczne  
mgr Beata Dworak Język angielski

 

Wychowawstwo SP7a
mgr Katarzyna Głowacz Religia  
mgr Teresa Gnatek-Widurska  Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Dorota Grunsiok Biblioteka, język polski, socjoterapia  
mgr Ewa Gwiazda Wychowawstwo
SP – kl. I b
mgr Ewa Wojtala-Piaskowska Język niemiecki  
mgr Ewa Juszczyk Edukacja wczesnoszkolna,

socjoterapia

 

Wychowawstwo
SP – II A
mgr Marta Kaczmarczyk  Matematyka, informatyka, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, 

 

 Wychowawstwo kl. 4B
mgr Lidia Ściwiarska  Muzyka, chór  
mgr Janina Kleszcz Fizyka, chemia, informatyka, surdopedagogika,

 

Wychowawstwo
VIII B
mgr Renata Zając  nauczyciel wspomagający  
mgr Mariola Łata Język rosyjski, język polski, informatyka
mgr Agnieszka Łydka Przyroda, biologia, oligofrenopedagogika,   wychowawstwo
kl. 4A
mgr Anita Machnik Język angielski                      Wychowawstwo
SP – kl. 5 A
mgr Marzena Miarka Edukacja wczesnoszkolna Wychowawstwo
SP – kl. 3 
mgr Magdalena Migas  Pedagog szkolny, socjoterapia   
mgr Radosław Migas  Technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa,   Wychowawstwo

7 b

mgr Jolanta Mosór Edukacja wczesnoszkolna Wychowawstwo
SP – kl. I A
 mgr Dagmara Trzeciak-Segieta Wychowanie fizyczne  Wychowawstwo

kl. 6 b

 mgr Anna Dziuk-Sadłoń  Język polski   Wychowawstwo

kl. 6 a

mgr Przemysław Segieta Wychowanie fizyczne Wychowawstwo
8 a, 
 siatkówka
mgr Małgorzata Sęk  Wychowawca w świetlicy szkolnej  
mgr Ewa Sibielak Edukacja wczesnoszkolna Wychowawstwo
SP – II A
mgr Bożena Siwek-Brzezińska Przyroda, biologia  
mgr Marta Skubiszewska Wychowanie fizyczne  
ks. Dariusz Grojec Religia  
mgr Jolanta Teda Wychowanie fizyczne  
mgr Henryka Walkowicz matematyka
mgr Krzysztof Wątor  Wychowanie fizyczne  
mgr Ewa Majewska Wychowawca, oddział przedszkolny 
mgr Anna Witas Matematyka                                      
mgr Emilia Fonik Wychowawca oddział przedszkolny            
mgr Małgorzata Chwalba WOS, geografia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl