Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

Od poniedziałku 1 czerwca 2020r. organizowane będą w szkole konsultacje dla uczniów klas IV-VIII.

Udział w konsultacjach odbywa się za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, którzy wypełniają i podpisują oświadczenie. Uczeń, który zamierza skorzystać z zajęć w formie konsultacji, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi przedmiotu i przyjść do szkoły w danym dniu, na wyznaczoną godzinę z podpisanym przez rodzica oświadczeniem.

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl