Kalendarz Szkolny

 

kalendarz szkolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

wydarzenia / czynności

daty / terminy
Organizacja roku szkolnego:

– inauguracja roku szkolnego 2018/2019,

– Wszystkich Świętych ( dzień wolny)

– Boże Narodzenie ( przerwa świąteczna),

– termin ferii zimowych,

– rekolekcje wielkopostne,

– wiosenna przerwa świąteczna

– Święto Pracy (dzień wolny ),

– Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny),

– zakończenie roku szkolnego 2018/2019 .

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/ 2019:

2 listopada 2018 r. – piątek (dzień wolny od zajęć dydaktycznych po

odpracowaniu – piknik),

10 kwietnia 2019 r.- środa (egzamin gimnazjalny, dzień wolny dla ucz. SP –

zajęcia opiekuńcze ),

11 kwietnia 2019 r.- czwartek (egzamin gimnazjalny, dzień wolny dla ucz.

SP – zajęcia opiekuńcze ),

12 kwietnia 2018 r.- piątek (egzamin gimnazjalny, dzień wolny dla ucz. SP –

zajęcia opiekuńcze dla SP),

15 kwietnia 2019r. (egzamin ósmoklasisty, dzień wolny dla uczniów SP

i gimnazjum; zajęcia opiekuńcze dla uczniów SP),

16 kwietnia 2019r. ( egzamin ósmoklasisty, dzień wolny dla uczniów SP

i gimnazjum; zajęcia opiekuńcze dla uczniów SP),),

17 kwietnia 2019r. ( egzamin ósmoklasisty, dzień wolny dla uczniów SP

i gimnazjum; zajęcia opiekuńcze dla uczniów SP),),

2 maja 2019 r. – czwartek (dzień wolny od zajęć dydaktycznych –

zajęcia opiekuńcze)

3 września 2018 r.

1 listopada 2018 r.( czw.)

22 – 31 grudnia 2018 r.

11 – 24 lutego 2019 r.

marzec/kwiecień 2019 r.

18 – 23 kwietnia 2019 r.

1 maja 2019 r.( środa)

3 maja2019 r. ( piątek)

21 czerwca 2019 r. ( piątek)

29 września 2018 r.

Egzaminy:

– poinformowanie uczniów klas III gimnazjum i klas VIII SP

o terminach egzaminów oraz o zasadach ich organizacji,

– powiadomienie uczniów przystępujących do egzaminu o ostatecznym

terminie dostarczenia przez nich opinii PPPP, które będą wpływały na

dostosowanie warunków egzaminów zewnętrznych,

– powołanie i przeszkolenie zespołów nadzorujących przebieg

egzaminów gimnazjalnych.

Próbne egzaminy:

klasy III gimnazjum i klasy VIII SP

klasy VII

wrzesień 2018 r.

zgodnie z wytycznymi

CKE

luty/ marzec 2019 r.

listopad 2018 r. ,

II połowa stycznia 2019

maj 2019 r.


Przegląd warunków pracy i nauki

na bieżąco

Spotkania dyrekcji i innych organów szkoły z SU

zgodnie z potrzebami
Spotkania z rodzicami w I semestrze ( 4 września – 14 stycznia):

– dotyczące organizacji pracy szkoły/ spotkanie Rady Rodziców,

– na temat bieżących ocen i zachowania uczniów,

– na temat przewidywanych ocen niedostatecznych ( konsultacje

indywidualne),

– podsumowujące wyniki klasyfikacji za I semestr.

Spotkania z rodzicami w II semestrze ( 15 stycznia – 22 czerwca):

– na temat bieżących ocen i zachowania uczniów,

– na temat bieżących ocen, zachowania uczniów i przewidywanych ocen niedostatecznych.

10 września 2018 r.

(poniedziałek )

6 listopada 2018 r.

(wtorek )

5 grudnia 2018 r.

( środa )

10 stycznia 2019 r.

( czwartek )

25 marca 2019 r.

( poniedziałek )

13 maja 2019 r.

( poniedziałek)

Posiedzenia Rady Pedagogicznej w I semestrze:

– konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej,

– konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej w II semestrze:

– konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej,

– konferencja plenarna Rady Pedagogicznej,

– konferencja Rady Pedagogicznej rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020

Konferencje szkoleniowe

Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich

7 stycznia 2019 r.

(poniedziałek)

10 stycznia 2019 r.

( czwartek)

13 czerwca 2019 r.

( czwartek )

24 czerwca 2019 r.

( poniedziałek )

30 sierpnia 2019 r.

( piątek )

zgodnie z harmonogramem

min. 2 razy w semestrze

Nadzór pedagogiczny wg harmonogramu
Uroczystości szkolne i uczniowskie:

inauguracja roku szkolnego 2018/2019,

pasowanie na ucznia w kl. I SP),

– Dzień Edukacji Narodowej – akademia,

– Święto Niepodległości – apel,

akademia bożonarodzeniowa,

– apel samorządu uczniowskiego- podsumowanie I semestru,

– zabawa karnawałowa dla kl. I – III SP,

– dzień otwarty dla przedszkolaków,

– Dzień Samorządności,

– Święto Konstytucji 3 Maja – akademia,

– Dzień Dziecka,

– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

październik 2018 r.

15 października 2018 r.

9 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r.

styczeń 2019 r.

luty 2019 r.

marzec 2019 r.

21 marca 2019 r.

26 kwietnia 2019 r.

31 maja 2019 r.

21 czerwca 2019 r.

Projekty:

– Sprzątanie Świata,

– Dzień Ziemi

wrzesień 2018 r.

kwiecień 2019 r.

Konkursy:

– poinformowanie uczniów o konkursach rejonowych, krajowych
i międzynarodowych, przekazanie dyrekcji list uczestników w/w

konkursów,
– udział uczniów w konkursach i turniejach: międzynarodowych,

krajowych, rejonowych i miejskich,
– organizacja konkursów miejskich i szkolnych.

wrzesień 20180 r.

zgodnie z harmonogramem

wg harmonogramu


Sport w szkole

wg harmonogramu nauczycieli wych. fiz.
Turystyka i wypoczynek:


wycieczki klasowe, imprezy turystyczno – krajoznawcze, „Zielona szkoła.”

wg planu wycieczek szkolnych
Kultura:

– spotkania z ludźmi kultury, literatury, sztuki, sportu,

– imprezy czytelnicze w bibliotece szkolnej,

– wystawy twórczości plastycznej,

– wyjazdy do teatru, kina, muzeum.

wg harmonogramu organizatorów życia kulturalnego szkoły oraz wychowawców
Dokumentacja szkoły:

– kontrola wpisów w dziennikach lekcyjnych i dokumentacji

pedagogicznej,

– złożenie planów pracy statutowych zespołów nauczycielskich,

złożenie przez nauczycieli sprawozdań z zajęć dodatkowych

– złożenie świadectw uczniów w sekretariacie szkoły,

– oddanie pełnej dokumentacji (dzienniki, arkusze).

wrzesień 2018 r., styczeń 2019 r., czerwiec 2019 r.

20 września 2018 r.

styczeń, czerwiec 2019 r.

15 – 19 czerwca 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.

Badanie osiągnięć edukacyjnych:

kompetencji uczniów klas IV „na wejściu”,

wrzesień 2018 r.
Ustalenie list przyjętych kandydatów do klasy I szkoły podstawowej zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty
Egzaminy poprawkowe sierpień 2019 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl