stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE
Przypominamy,że do 15 września mija termin składania wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020.Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Będzinie.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dochód nie może przekroczyć  528 zł netto na osobę.
Na wniosku należy umieścić aktualny numer telefonu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 267 91 58 – Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie lub sekretariacie szkoły.

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl